Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2015

January 06 2015

mirrabelka
8595 b956
Reposted fromrol rol viazniszcze zniszcze
mirrabelka
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viaBalladyna Balladyna

October 05 2014

mirrabelka
Reposted fromcouples couples viajokeeee jokeeee

October 03 2014

mirrabelka
9255 5ece 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viajunior13 junior13

September 29 2014

mirrabelka
1368 3325
Reposted frompaulinac26 paulinac26
mirrabelka
8194 4f35 500
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaCarpeDiem16 CarpeDiem16
mirrabelka

September 28 2014

mirrabelka
mirrabelka
6991 e31c

September 22 2014

mirrabelka
2454 6e5e 500
Reposted fromkamiilaa kamiilaa viaczoo czoo
mirrabelka
4136 fb00
Reposted fromsamvi samvi viajunior13 junior13
mirrabelka
9199 6064
Reposted frompesy pesy viakejtowa kejtowa

September 13 2014

mirrabelka
Reposted fromintroverted introverted viakacrew kacrew
2248 9af7 500

September 04 2014

mirrabelka
7127 342a
Reposted fromamazing96 amazing96 viamardyboom mardyboom

September 03 2014

mirrabelka
0248 ebdb
Reposted fromradaetyki radaetyki viajunior13 junior13

September 02 2014

mirrabelka
Reposted fromargothiel argothiel viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mirrabelka
9822 e834 500

August 26 2014

mirrabelka
9065 f1e7
Reposted from2brokegirls 2brokegirls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl